Gå til innhold

Framdrift i adressering på Hvaler

Vegadresser og områdeadresser med navn og husnummer er nå ferdig registrert i den offisielle Matrikkelen på disse øyene:

(og på holmer som hører til):

Asmaløy, Herføl, Kirkøy, Lauer, Nordre Sandøy, og Papper.

I løpet av mai blir også Seilø, Singleø og Lina lagt inn i Matrikkelen.

Det er Spjærøy som er under arbeid nå, fra høsten kommer Søndre Sandøy, Tisler og Vesterøy, og alle skal ha fått adresser i løpet av 2013.

Kommunen anbefaler alle som har fått adresse å sette opp husnummerskilt, slik det er skrevet i brevet som de har fått.

kartløsningen kan du se adressenummerne med blå tall hvis du zoomer inn til god nok målestokk - 1:2500 eller bedre. For å frem vegnavn, må du klikke på "Endre kartinnhold" og merke "Gatenavn".

Publisert
24.04.2012
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger