Gå til innhold
Foto: Anna Karin Hellstrøm
Foto: Anna Karin Hellstrøm

Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark på høring

Nå inviteres berørte grupper til å gi tilbakemelding på forvaltningsplanen for Ytre Hvaler nasjonalpark. Høringsfristen er satt til 21. januar 2011. Høringsdokumentene finnes digitalt på nasjonalparkens hjemmeside. Du kan også få et eksemplar på rådhuset.

Tilsammen får ca. 500 mottagere et eksemplar av dokumentet i posten.

Blant mottagerne er grunneiere, brukergrupper lokale lag og foreninger, lokale myndigheter organisasjoner, samt direktorater og nasjonale organisasjoner.

Forvaltningsplanen er en viktig del av forvaltningsarbeidet for Ytre Hvaler nasjonalpark. Den skal gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging innenfor rammen av verneforskriften.

Last ned dokumentene og kom med innspill til forvaltningsplanen

Du finner planen i sin helhet til nedlasting på nasjonalparkens hjemmeside hvor du også finner informasjon om hvordan du kan komme med innspill til forvaltningsplanen.

Nyhet: Informasjonsmøte om forvaltningsplanen for nasjonalparken

Møtet er den 13. jnauar 2011 - les mer i kalenderen

Publisert
15.12.2010
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger