Gå til innhold
Foto: Birgit Klevås
Foto: Birgit Klevås

Flomvarsling fra Norges vassdrags- og energidirektorat

Meldingen gjelder for perioden 13.-14.desember.

I dag, tirsdag, vil vannføringen i Østfold stige som følge av store nedbørmengder og snøsmelting. Det er allerede mye vann i vassdragene og bakken er mettet med vann etter gårsdagens nedbør og snøsmelting. Det er ventet at vannføringen vil nå et nivå opp mot 5-årsflom i enkelte vassdrag. Dette gjelder ikke Glomma.

Store nedbørmengder og snøsmelting medfører fare for lokale oversvømmelser. Det er viktig at avløpsveier holdes åpne. Stikkrenner og sluk bør renses slik at vannet får renne unna.

Kombinasjon regn og snøsmelting på allerede vannmettet jord medfører økt fare for jordskred. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger og langs bekker og elveløp med stor vannføring.

Mer informasjon hos NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Publisert
13.12.2011
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger