Gå til innhold

Fastsatt planprogram for kommuneplanens arealdel

Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel ble fastsatt av kommunestyret i sak 28/16 den 31.03.2016. Fastsetting av planprogram er en prosessledende beslutning, og kan ikke påklages.

Vi gjør oppmerksom på at det er gjort en del endringer i planprogrammet etter varsel om oppstart, basert på innkomne innspill. Planprogrammet er et viktig dokument siden det blant annet legger grunnlaget for hvordan forslag om ny arealbruk vil bli vurdert.

Kommunen vil nå starte utarbeiding av planforslag, basert på fastsatt planprogram.

Saksfremlegg

Publisert
07.04.2016
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger