Gå til innhold

Fastsatt planprogram - gang-/sykkelveg Puttesund – Asmaløy(Åsebu)

Kommunestyret i Hvaler kommune har den 11.05.2017 i PS 21/17 fastsatt planprogram for gang- og sykkelveg Puttesund – Asmaløy.

Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny gang- og sykkelveiforbindelse langs fv. 108 fra Puttesund i nord til Asmaløy (Åsebu) i sør. Strekningen er på ca. 9,8 km, hvorav ca. 0,9 km er i Fredrikstad kommune. Planområdet innebefatter arealer innenfor både Hvaler og Fredrikstad kommune, og er nå behandlet politisk hos begge kommunene. Planprogrammet ble fastsatt i bystyret i Fredrikstad kommune 04.05.2017 sak 54/17.

Planprogrammet er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Hvaler kommune.

Plandokumentene finner du her:

Planprogram

Særutskrift

 

Publisert
19.05.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger