Gå til innhold

Egengodkjent mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Del av Bølingshavn, A5

Hvaler kommune har den 29.11.2017, i sak 98/17 egengodkjent mindre endring av reguleringsplan for Del av Bølingshavn, A5.

Søknad om mindre endring er fremmet av forslagsstiller Villicus AS v/Jørn Hokkolt. Formålet med endringen er å endre bestemmelsene for høyde og utforming av tak for boliger i området A5.

Det varsles nå om planvedtaket i henhold til plan- og bygningsloven(pbl) §§ 12-12. Vedtatt endring i reguleringsplan:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Særutskrift

Eventuelle klager:

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet i lokalavisen og med særskilt brev.

Fristen for å klage på vedtaket er 29.12.2017 jf. forvaltningsloven § 29. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Hvaler kommune, Virksomhet Areal og Byggesak, Storveien 32, Skjærhalden 1680 eller til postmottak@hvaler.kommune.no innen fristens utløp 29.12.2017.

Publisert
05.12.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger