Gå til innhold

Egengodkjent mindre vesentlig endring av detaljplan for Løkkevika, rekkefølgekrav for tursti

Hvaler kommune har den 29.11.2017, i sak 106/17 egengodkjent mindre endring av reguleringsplan for Del av Bølingshavn, A5.

Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & CO AS fremmet på vegne av Inger Arnesen, Sameiet Amundsen og Per Danielsen forslag til mindre endring av Detaljplan for Løkkevika.

Forslag til endring innebærer endring av rekkefølgekrav for turvei innenfor planområdet for detaljplan for Løkkevika, 5.2 a og § 5.2 b.

Plandokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksfremlegg

Særutskrift

Det varsles nå om planvedtak i henhold til §§ 12-12.

Eventuelle klager:

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet i lokalavisen og med særskilt brev.

Fristen for å klage på vedtaket er 29.12.2017 jf. forvaltningsloven § 29. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Hvaler kommune, Virksomhet Areal og Byggesak, Storveien 32, Skjærhalden 1680 eller til postmottak@hvaler.kommune.no innen fristens utløp 29.12.2017.

Publisert
05.12.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger