Gå til innhold

Din utvei

er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep, og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

dinutvei.no finner utsatte, utøvere, pårørende og fagfolk oversikt over hjelpetilbud i hele landet, informasjon om vold og overgrep samt en spørsmål- og svartjeneste.

Våren 2016 sendte Justis- og beredskapsdepartementet et brev til alle landets kommuner med oppfordring om å informere om dinutvei.no. Brevet er vedlagt. Vi ser at noen kommuner har informasjon om og link til dinutvei.no lett tilgjengelig på sine hjemmesider. Andre kommuner har for eksempel bare skrevet om dinutvei.no i en nyhetssak, og informasjonen er vanskelig å finne igjen senere. Deres kommune mottar denne e-posten fordi informasjon om dinutvei.no enten er vanskelig å finne eller fordi informasjonen mangler.

 

Utsatte for vold og overgrep bruker ofte tid på å søke etter hjelp og informasjon på internett. Ved å informere om dinutvei.no på kommunens hjemmeside, vil informasjon om eksisterende hjelpetilbud i kommunen og i nærheten bli bedre tilgjengelig, og terskelen for å oppsøke hjelp senkes. Ansatte som møter volds- eller overgrepsutsatte i jobben sin, vil også kunne ha nytte av oversikten over hjelpetilbud og informasjonen de kan finne på dinutvei.no.

 

Vi vil derfor oppfordre alle landets kommuner til å påse at informasjon om dinutvei.no er lett tilgjengelig og synlig på kommunens hjemmeside. Vi anbefaler at informasjonen ikke kun publiseres som en nyhetssak, og å bruke linken dinutvei.no ved vold og overgrep.

 

Vedlagt er forslag til formuleringer (Kort informasjon om dinutvei.no), samt logo dere kan benytte.

 

Her kan dere se eksempler på hvordan andre kommuner har lagt ut informasjon:

https://www.aukra.kommune.no/ein-vegvisar-ved-vald-og-overgrep.5847982-312735.html

http://www.alstahaug.kommune.no/vold-i-naere-relasjonervoldtekt.204654.no.html

 

Det er også mulig å bestille informasjonsmateriell i form av små visittkort eller prospektkort via skjemaet: https://nettskjema.uio.no/answer/dinutvei-materiell.html

Eksempler på kort er vedlagt som pdf-filer.


Dersom dere har spørsmål til oss, er det bare å ta kontakt på kontakt@dinutvei.no, eller ringe Gry på 46414320.

 

Publisert
22.01.2018
Sist endret
22.01.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger