Gå til innhold

Det er innført vanningsrestriksjoner

På grunn av økt vannforbruk i sommermånedene innfører vi vanningsrestriksjoner fra mandag 3.juli 2017 og inntil videre.

Vanningsrestriksjonene innebærer følgende:

 • Forbud mot vanning med spreder
 • Forbud mot bruk av ubetjent slange
 • Forbud mot bruk av dryppvanningsanlegg

Vanning med håndholdt slange med munnstykke er tillatt annenhver dag gjennom hele døgnet:

 • Eiendommer med like husnummer, 2-4-6 osv. kan vanne på datoer med partall
 • Eiendommer med ulike husnummer, 1-3-5 osv. kan vanne på datoer med oddetall

For å hindre at abonnenter blir uten vann overvåkes forbruket og ytterligere tiltak vurderes løpende.

Dispensasjon gjelder:

 •  Anleggsgartnere og andre profesjonelle
 • Idrettsanlegg
 • Huseiere som skal vaske hus før maling
 • Barnehagebarn får lov til å dusje i vannspreder
 • Oppfylling av badebasseng
 • Nyanlagte gressplener. 

Vanning på dispensasjon skal utføres om natten.

Trenger du dispensasjon må du melde det til servicetorget på telefon 69 37 50 00 eller epost
Du må oppgi navn, adresse og telefonnummer.

Ved normalt forbruk er du som abonnent sikret en god vannforsyning med tilfredsstillende trykk. Kommunens vannforsyningssystem er imidlertid ikke dimensjonert for at alle skal kunne vanne samtidig. Når vannforbruket øker, reduseres trykket i ledningsnettet. Dette er årsaken til at høyereliggende områder opplever lavt trykk, eller blir uten vann ved lekkasje. Den samme situasjonen vil oppstå dersom alle vanner samtidig, – ledningene er rett og slett ikke dimensjonert for et så høyt forbruk. Derfor innfører kommunen hvert år vanningsrestriksjoner, der tilgang til hagevanning begrenses.

Ved branner i nabolaget, og ved storbranner, må vanningen opphøre.

 


Publisert
03.07.2017
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger