Gå til innhold

Brukerundersøkelser i Hvaler kommune - vi vil gjerne høre din mening

Hvaler kommune har gleden av å fortelle at innen 2012 skal Hvaler kommune gjennomføre en rekke undersøkelser av tjenestene i kommunen.

Fremover vil kommunen gjennomføre årlige undersøkelser. I ulike år gjennomføres brukerundersøkelser og i like år gjennomføres medarbeiderundersøkelser.

Vårt hovedformål med å gjennomføre undersøkelsene er å bli bedre til å løse de kommunale oppgavene og å være i dialog med kommunens brukere, både fastboende og hytteeierne.

Gjennomføring

Til undersøkelsene benytter vi et verktøy fra KS, bedrekommune.no, som sikrer at vi kan sammenligne oss med oss selv over tid, men også med landsgjennomsnittet av andre kommuners resultater. Undersøkelsene vil primært gjennomføres elektronisk, men der det ikke er mulig, gjennomføres undersøkelsene i intervjuform.

Det er tilfeldig utvalgte grupper av en viss størrelse som blir spurt, så vi får et statistisk representativt materiale. Det er ikke nødvendigvis alle som bruker en tjeneste som blir spurt. Som innbygger kan du komme til å motta flere undersøkelser fra kommunen, f.eks. både hvis du har bygget hus (byggesaksundersøkelse) og hvis du har barn i skole (SFO) eller barnehage. 

Deltakelsen i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at så mange som mulig kan hjelpe oss å skape bedre kvalitet i våre tjenester.

Resultatene

Resultatene av undersøkelsene vil i hovedtrekk bli gjort tilgjengelige for deltagere, politikere, ansatte og media og vi vil bruke resultatene i vårt videre arbeide med å bedre tjenestene i Hvaler kommune.

Publisert
02.11.2011
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger