Gå til innhold

Brattestø Havn

Bakgrunn

  • Høsten 2016 fredet Riksantikvaren moloanlegget.
  • Kystverket er eier og øverste myndighet i Brattestø Havn.
  • Hvaler kommune har det daglige forvaltningsansvaret og har i samråd med Kystverket fjernet alle ulovlige fortøyninger.

 

For å kompensere for dette skulle Hvaler kommune bygge et nytt flytebryggeanlegg som kan erstatte de cirka 40-50 båteiere som har mistet plassene. Riksantikvaren har klare føringer for dette arbeidet. Nytt anlegg skal ikke være til sjenanse for de eksisterende moloene. Farge og materialvalg må tilpasses.

Videre har Kystverket gitt signaler om at havnen ikke skal mudres. Disse forholdene krever investeringer, vedlikehold og kompetanse fra kommunens side.

Brattestø Havn og Båtservice AS har imidlertid allerede etablert infrastruktur på området, som sanitæranlegg, opplagsplass og parkeringsplasser, samt at de har nødvendig kompetanse. De har drevet virksomheten siden 1989 med tillatelse fra Kystverket. Det er videre på det rene at Brattestø Havn og Båtservice AS representerer et viktig tiltak for lokalbefolkningen i området.

Kommunen inngikk derfor et driftssamarbeid med Brattestø Havn og Båtservice AS om å utvide det eksisterende marina-anlegget for å kompensere for de som har mistet plassene langs moloene.

 

Oppsummert

Planen var at nye båtplasser skulle være klart til sommersesongen 2017. Imidlertid har naboinnsigelser medført forsinkelser og utsettelse.

Konsekvensen er at prosjektet med å erstatte de båtplassene som bortfaller, ikke blir iverksatt denne sommeren.

Hvaler Kommune beklager den situasjonen som har oppstått. Det jobbes kontinuerlig for å komme til en løsning med grunneiere og naboer slik at prosjektet kan realiseres.

 

Havneadministrasjonen

Tlf: 69 37 50 94

 

 

Publisert
18.04.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger