Gå til innhold

Brannsjefen innfører bålforbud i Hvaler

Det varme og tørre været fører til stor fare for gress- og lyngbrann

Som følge av stor fare for gress- og lyngbrann har brannsjefene i Fredrikstad og Hvaler vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. "I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

Forbudet inkluderer også bruk av engangsgriller eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet.
 
Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor gress- og lyngbrannfare i kommunen. Skogbrannfarevarselet (se www.yr.no) øker til meget stor skogbrannfare i løpet av uken på bakgrunn av de foreløpige værvarsel som er utgitt. Det anses av den grunn som nødvendig å innføre særskilte tiltak mot gress- og lyngbrann og skogbrann.
 
Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.
 
Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av ild i denne perioden. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar.
 
Vi minner om at åpen ild i og i nærheten av skog og mark er forbudt uten tillatelse fra brannvesenet (kommunen) i tidsrommet mellom 15. april og 15. september hvert år.

 

Publisert
12.05.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger