Gå til innhold

Bilder og informasjon fra brannøvelse i tunnelen

Det ble mandag 10. oktober 2016 gjennomført en ferdighetsøvelse i Hvalertunnelen for mannskaper ved Fredrikstad brann- og redningskorps avdeling Hvaler.

Øvelsen var et samarbeid mellom Statens veivesen, Vegtrafikksentralen, Alarmsentral brann øst, Hvaler kommune og brannvesenet.

Målet med øvelsen var økt kunnskap om planverket for tunnelen og praktisk kjøretrening / bruk av rednings UTV med henger.

Den praktiske delen av øvelsen ble utført ved at tunnelen ble stengt for trafikk i to perioder av ca. 20 minutter. Innsatsmanskapene benyttet denne tiden til kjøretrening i tunnelen. Det ble gjennomgått momenter som svingradius på UTV/henger, bruk av IR-kamera, bakkestart, og test av luftbank med rømningsmasker.

UTV fungert godt og tilbakemeldingen fra innsatsmannskapene er gode

Øvelsen ga oss meget verdifull erfaring i bruken av utstyret. Den vil bli en god resurs ved behov for evakuering fra tunnelen.

Publisert
21.10.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger