Gå til innhold

Båtplasser for østre øyer

Skjærhalden havneområde er i sommersesongen utsatt for en sterkt økende trafikk av småbåter med behov for kortidsfortøying. Pr i dag finnes det kun noen få plasser tilgjengelig i området.

Gjennom et samarbeide mellom Hvaler Kommune, Cardio AS og Skjærhalden Gjestehavn AS legges det til rette for flere plasser ved bedre utnyttelse av det indre havnebassenget.

I perioden 15. juni- 15. august må beboere på østre øyer benytte gjestehavna for sin kortidsfortøying. Plass skal anvises av havnevert og båten må være merket med nødvendige tillatelser fra Hvaler Kommune for å unngå innkreving av havneavgift.

Av- og påstigning og av og pålessing kan selvsagt skje uten plass anvisning av havnevert.

Vi gjør oppmerksom på at denne ordning fortsatt gjelder for inntil 4 samtidige båter.

Bryggearealet foran ”Første Reis” legges ut til kortidsfortøying sammen med de 4 plasser som østre øyer inntil nå har kunnet benytte.  Disse plasser sammen med kortidsplasser i gjestehavna blir avgiftsbelagt

Publisert
07.06.2017
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger