Gå til innhold

Barnetråkkprosjektet i Hvaler kommune

Som del av arbeidet med trafikksikkerhet, har kommunestyret besluttet å gjennomføre det som kalles «barnetråkkregistrering».

Kort sagt innebærer det å kartlegge de ferdselsveier barn og unge benytter seg av til og fra skoler/barnehager, samt oppholder seg i på fritiden. Registreringen skal imidlertid ikke gjennomføres av voksne fagpersoner, men først og fremst av brukerne selv, barn og unge (med unntak av i barnehagene).

Tilsvarende prosjekt er gjennomført i en rekke norske kommuner og da primært gjennom deltagelse fra skolen. I Hvaler ønsker vi imidlertid nå å engasjere både barnehagene og skolene, og herigjennom innhente et større informasjonsgrunnlag.

Siden vi her er ute etter informasjon fra «brukere» fra barnehagealder til ungdomsskolen, vil arbeidet måtte legges til rette på ulik vis. Dette innebærer at:

  • I skolen vil 4., 7. og 9. klasse bli engasjert gjennom direkte medvirkning fra elevene
  • I barnehagene vil registreringen først og fremst bli foretatt av foreldre og ansatte. Dette for å få kartlagt de ferdselsveier og uteområder som den enkelte barnehage benytter seg av, og de områder foreldre og barn til daglig oppholder seg i.

Prosjektet har allerede fått sin oppstart, men vil nå i vårhalvåret bli videre introdusert både i forhold til barnehagene, skolene og foreldre. Den enkelte registrering vil bli foretatt tidlig kommende høst.

Den samlede informasjon som barnetråkkprosjektet vil gi, vil så bli «matet inn» i kommunens kartbase og gi viktig informasjon både i forhold til enkeltstående trafikksikkerhetstiltak og ved utarbeidelse av reguleringsplaner og ved rullering av kommuneplanen. Prosjektet skal avsluttes innen 1. oktober.

Publisert
20.03.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger