Gå til innhold

«Årets lokale klimatiltak»

To Østfold kommuner blant de nominerte

 I år er både Hvaler og Fredrikstad kommune blant de fem nominerte til prisen Årets lokale klimatiltak. De andre nominerte er Eid kommune, Hordaland fylkeskommune og Oslo kommune.

Hvem av disse fem som får de tre premieplassene i konkurransen, som arrangeres av miljøstiftelsen Zero og KS, kommunesektorens organisasjon, offentliggjøres under Zerokonferansen 27. oktober.

«Hvaler går foran og viser vei med sitt solcelle prosjekt. Her er innbyggerne dratt med, de samarbeider med næringslivet og driver utvikling av framtidsrettet løsninger for smarte nett og desentralisert strømproduksjon fra private solcelle anlegg. Dette kan mange andre kommuner lære av.» sier Marius Holm, Jury medlem og daglig leder i ZERO

«Fredrikstad har gjort et forbilledlig prosjekt med Lisleby hallen, Her er det både tenkt på Arealbruk, materialbruk, transport og energibruk. Slik bør kommuner tenke når de bygger ut nye funksjoner for sine innbyggere» fortsetter Marius Holm

Eid er nominert for sitt foregangsarbeid med grønn finansforvaltning, med vedtak om ikke å plassere midler i kullselskaper. Fredrikstad trekkes fram for sitt prosjekt Lisleby hallen, omfattende blant annet arealbruk, transport, energi- og materialbruk og klimatilpasning. Hvaler nomineres for å involvere innbyggerne i omfattende utbygging av lokale solcelleanlegg godt koblet til nettet. Solenergi er også et viktig element i Oslo kommunes prosjekt, rehabilitering av Økern sykehjem. Hordaland fylkeskommune konkurrerer med utbygging av verdens største anlegg for hurtiglading av el-biler i samarbeid med Bergen som en del av deres elektrifisering av transporten.

Konkurransens jury består av direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet, tidlige justisminister Odd Einar Dørum, KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen og daglig leder Marius Holm i Zero. Juryen peker på at det var sterk konkurranse om de fem nominasjonsplassene, og trekker særlig fram Regionråd Hadeland, med Lunner kommune, for klimavennlig sentrumsutvikling på Harestua.

Alt i alt kom det inn 15 søknader til konkurransen, som i år arrangeres for femte gang.

De øvrige deltakerne i konkurransen er Asker kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Hitra kommune, Setesdal regionråd, Gjøvik kommune, Aurskog-Høland kommune, Kristiansand kommune, Melhus kommune og Akershus kommune. Lunner kommune søkte for øvrig med et fellesprosjekt sammen med Jevnaker og Gran kommuner.

 For mer inforamsjon kontakt: Ingvild Kilen Rørholt tlf: 97727115

Publisert
21.10.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger