Gå til innhold

Åpent folkemøte tirsdag 14.juni om reguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Puttesund og Åsebu

Hvaler kommune har varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan for gang-/og sykkelveg mellom Puttesund og Åsebu.

Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny gang-/sykkelveg langs hvalerveien fra Puttesund i nord til Åsebu i sør. En slik gang-/sykkelveg vil binde sammen de store øyene Kjøkøy, Vesterøy, Spjærøy og Asmaløy. Dette vil være et viktig tilbud for beboere, skolebarn og friluftsliv i området.Dessuten vil en slik gang-/sykkelveg få forbindelse videre nordover mot Kråkerøy og Fredrikstad.

I forbindelse med oppstart av planarbeidet vil det bli avholdt åpent møte vedrørende bakgrunn, planprosess og medvirkning.

Møtet vil bli avholdt i Hvalerhallen tirsdag 14.juni kl 18.

Vel møtt!

Publisert
10.06.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger