Gå til innhold

Skjema A-Å

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

 

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

 

A

Alkohol omsettningsoppgave

Ambulerende skjenkebevilling

Ansvarstett søknad om

Ansvarsrett søknad om.pdf

Arrangementtilskudd/underskuddsgaranti

 

B

Bestilling av dokumenter fra kommunearkivet

Barnehage søknad.pdf

Bolig - søknad om kommunal bolig.pdf

Søknad om bostøtte 

Søknad om boligtilskudd

Brukstillatelse.pdf

Byggeblanketter pdf

Byggsøk

Bålbrenning søknad om.pdf

C

D

Deling søknad om.pdf

 

E

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense 

F

Ferdigattest.pdf

Ferdigmelding etter graving

Fyrverkeri - søknad om salg 

Fyrverkeri - søknad om oppskyting.pdf

 

G

Gebyr - søknad om fritak

Gjenpart av nabovarsel med kvitteringsdel (krever login)

Gravetillatelse - søknad 

Graving - egenkontroll for istandsetting etter graving i offentlig vei

H

Hjelpeverge - søknad om å bli hjelpeverge

Hjelpeverge - søknad

Hjemmekompostering - søknad om redusert gebyr

I

Infoland.

J

K

Kommunal bolig - søknad 

Kulturformål - søknad om tilskudd

L

Ledsagerbevis

Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie

M

Melding til brannvesenet om overnatting.

N

5154-nabovarsel.pdf

5155-opplysn._gitt_i_nabovarsel.pdf

5156-kvittering_for_nabovarsel.pdf

  

O

Omsetningsoppgave for alkohol 

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Oppsigelse av elevplass ved kulturskolen

P

Parkeringsgebyr - klage på ilagt parkeringsgebyr/tilleggsavgift

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Legeerklæring

Pleie og omsorgstjenester - søknad 

Q

R

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

S

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring 

PDF du kan laste ned

Situasjonskart - bestilles via Infoland (mot betaling)

Søknad om plass på SFO - Floren skole

Søknad om plass på SFO - Åttekanten skole

Skjema for sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement)

Søknad om tillatelse til festival eller større arrangement.pdf

Søknad om startlån – banklån

Søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

 

  

T

Tinglysning - bestillingsskjema

Tiltak - søknad om tiltak uten ansvarsrett (krever login)

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) (søknadsskjema pdf)

U

V

Vannmålerskjema - rapport for montering eller demontering

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

 


Publisert
15.09.2010
Sist endret
11.07.2017

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook