Gå til innhold

FAU inviterer til paneldebatt angående hvalerskolens fremtid - mandag 25. november kl. 19.00 på Floren skole

FAU ved Floren skole har invitert partiene på Hvaler til paneldebatt angående skolens fremtid på Hvaler. Utgangspunktet er skoleutredningen og mulige scenariorer for 2020. Kommunestyret jobber i disse dager med årets kommunebudsjett, og i den forbindelse ønsker vi en debatt rundt prioriteringene i årets budsjett.

Vi ønsker klarere signaler fra kommunens politikere om hva de ønsker å satse på og hvordan de foretar disse prioriteringene. Dette med bakgrunn i nylig avsluttet skoleutredning og en mer langsiktig planlegging av lokalsamfunnet. Med et perspektiv på 2020 lurer vi på hvordan kommunen bør forberede seg på å møte en mulig og sannsynlig kommunesammenslåing, hvordan tenker man å bevare så mye av tilbudet i nærmiljøet til beboerne som mulig.

Som innledning vil Rådmann Dag Willien Eriksen vil si noe om scenariorer for 2020 og skole- og oppvekstsjef Astri Engblad vil si noe om skole- og barnehageutredningen som var ferdig tidligere i høst.

Paul Henriksen vil være ordstyrer og så langt har følgende partier sagt ja til å stille til debatt:

Wiggo Sørlie fra FrP,
Mona Vauger fra Ap,
Øyvind Fjeldberg fra SV,
Raymond Ingemannsen fra Venstre og
Kim-Erik Ballovarre fra Høyre.

Debatten vil finne sted i gymsalen på Floren skole mandag 25. november kl. 19.00

FAU Floren skole

Publisert
22.11.2013
Sist endret
22.11.2013

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook