Gå til innhold

Møte om fremtidens kulturtilbud på Hvaler

I arbeidet som nå er igangsatt med «Bruksplan for skole og barnehage» i Hvaler er det nedsatt ulike arbeidsgrupper. En av disse arbeidsgruppene er «Kultur for barn og unge». Mandatet til arbeidsgruppa er «Barn og unge i Hvaler skal tilbys et bredt kulturtilbud både i barnehage, skole og SFO, og i form av tilbud på fritiden. Vil de forskjellige strukturvalgene påvirke muligheten for videre utvikling av slike kulturtilbud på forskjellig måte?» 

Arbeidsgruppa er i gang med arbeid og vurderinger. Gruppa ser nå et stort behov å se på ønsker, muligheter og behov for utvikling og bruk av ulike kulturtilbud i Hvaler. Dette gjelder både i forhold til det kommunale kulturtilbudet og det frivillige kulturtilbudet. 

Under arbeidstittelen «Jeg har en drøm» ønsker vi å invitere til åpent møte med følgende underspørsmål:

 «Vil du være med å mene noe om kultur og idrett. Hvilke tilbud ønskes for fremtiden? Hva er bra i dag? Hva kan bli bedre når det gjelder kultur til barn og unge?

Har vi nok tilbud i dag? Eller er det noe som er savnet? Hvilke tidspunkter ønskes ulike tilbud? Og kan du selv være med å bidra til økte tilbud?»

 

Møtet avholdes onsdag 20. mars, fra klokken 17.30 til klokken 19.00 i administrasjonsbygget ved Hvaler ungdomsskole. 

Det er ønskelig med en tilbakemelding på deltakelse da det vil bli servering. Tilbakemeldingen gis til Thomas på epost othh@hvaler.kommune.no eller mobil 99378211.

Publisert
19.03.2013
Sist endret
19.03.2013

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook