Gå til innhold

Møte i kommunestyret - sendes live fra rådhuset

Kommunestyremøte 17. november kl. 17.00 i rådhuset på Skjærhalden.

Vi sender kommunestyret live fra rådhuset - følg med herfra hvaler.kommunetv.no

Webtv

Saker på dagsorden er blandt andre:

 • Klage over formannskapets vedtak i sak 04/11 - Båtplassrettighet i Skjærhalden
 • Behandling av klage på kommunestyrets vedtak 41/09 - avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 42 bnr 99, Dypedal på Spjærøy til fritidsformål
 • Prinsippavgjørelse vedrørende seksjonering av næringseiendommer
 • Tertialrapport pr 31.08.2011
 • Valg av Eldreråd
 • Valg av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Valg til styret for Østfold kommunerevisjon IKS
 • Valg av kommunens representant til Hvaler menighetsråd 2011 - 2015
 • Valg av Valgstyre
 • Valg til den kommunale heimevernsnemnda
 • Valg til styret for Skjærgårdstjenesten - Østfold driftsområde I
 • Rutiner for protokollering ved politiske møter
 • Forslag til Strategisk overordnet kompetanseplan - Hvaler kommune 2011-2023
 • Samhandlingsreformen - tiltak i Hvaler fra 2012
 • Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2012

Les hele innkallingen her

Publisert
04.07.2011
Sist endret
15.11.2011

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook