Gå til innhold

Hvaler kommune - åpent møte - planarbeid

Hvaler kommune er for tiden i gang med å utarbeide planer for arbeidet med:

  • Innvandrere og flyktninger for 2013 – 2016 (Integrerings- og inkluderingsplan)
  • Tilrettelegging av boliger for vanskeligstilte 2013 – 2016 (Boligsosial handlingsplan)
  • Helse og omsorg (eldre, barnevern, funksjonshemmede, psykiatri osv) 2013 – 2023 (Helse- og omsorgsplan)

Mens integreringsplan og boligsosial handlingsplan er nye planer i Hvaler kommune, er Helse og omsorgsplanen en oppfølging av tidligere vedtatt plan for Pleie og omsorg (vedtatt 2009).

Organisasjoner og enkeltpersoner oppfordres til å medvirke i planarbeidet og i den forbindelse inviteres til et orienteringsmøte både om planprosessen og innholdet i planene.

Torsdag 22. november kl 18:00

I Hvaler rådhus, Skjærhalden

Hvaler kommune

Publisert
31.10.2012
Sist endret
14.11.2012

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook