Gå til innhold

Hvaler i middelalderen

Åpent museum Kystmuseet Hvaler

Hvaler kirke, hvalertuftene og kystsamfunnet på Hvalerøyene i middelalderen.
Ved historiker Per Norseng.

Kystmuseet Hvaler har tidligere hatt fokus både på hvalertuftene og Hvaler kirke som enkeltstående kulturminner. Tiden er inne for å se på i hvilken sammenheng disse kulturminnene står.
Hvordan kan det ha seg at en fattig kystbygd som Hvaler fikk slik en stor og flott sognekirke i høymiddelalderen?
Hvordan skal vi forstå de såkalte hvalertuftene – hvilken funksjon har de hatt, og kan de eventuelt kaste lys over det staselige kirkebygget?
Og kan bosetningshistorien og jordeiendomsforholdene i vikingtid og middelalder bidra til å belyse disse spørsmålene?

Vi har invitert middelalderhistorikeren Per Norseng fra Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes i Oslo for å snakke om disse spørsmålene. Per Norseng var i sin tid prosjektleder for firebindsverket Østfolds historie og forfatter av kapitlene om vikingtiden og middelalderen. I tillegg er han også ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Pris 60 kr

Se også https://ostfoldmuseene.no/arrangement/apent-museum-kystmuseet-hvaler-hvaler-middelalderen/

Publisert
04.11.2016
Sist endret
04.11.2016

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook