Gå til innhold

Fra PASient til AKTIVent

Foredrag med Rita Nilsen fra stiftelsen Retretten i Oslo

«Det å ikke bli sett , følt seg ønsket, elsket eller regnet med gjør noe med deg som menneske. En gang var det det sånn for  meg og slik er det for mange  jeg arbeider for i dag.». Rita Nilsen

Tid: Torsdag 5. november kl. 12.30-15.00

Sted: Rådhuset  Hvaler

Tema:Brukermedvirkning/myndiggjøring, selvhjelp, fokus på ressurser.

 Foredrag for alle, både med og uten helseutfordringer.

Ingen påmelding!

Om Rita Nilsen:

Rita Nilsen ble betegnet som behandlingsresistent i forhold til sin rusavhengighet.

Da Rita Nilsen ble rusfri ønsket hun å hjelpe andre. I 2002 startet hun stiftelsen Retretten i Oslo. De har fokus på å hjelpe dem som sliter med en avhengighet og med å finne metoder hvor de kan hjelpe seg selv med å forebygge tilbakefall

Hun har opplevd perioder med depresjon og har gjennomgått en alvorlig kreftbehandling.

Disse erfaringene deler hun også med andre.

Hun holder diverse kurs og foredrag for spesialisthelsetjenesten, fengselsvesenet og kommuner rundt om i Norge, Europa og USA.

 Hun har en lang historie og vil dele noen av sine erfaringer med oss.

 Rita Nilsen har mottatt en rekke priser for sitt engasjement:

Scheiblers hederspris                           Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid

AEF pris for rusarbeid                          Norske helters Ildsjelspris

John Alvheims æresespris                    Nominert til  Årets  sosiale entreprenør

Nominert til Årets Osloborger

Velkommen!

 Arrangør: NAV Hvaler, avd. rus og psykisk helse

Kontaktperson: Merete Gjevik 95758329

 Fagdag med Rita Nilsen fra stiftelsen Retretten (5).pdf

 

Publisert
14.10.2015
Sist endret
14.10.2015

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook