Gå til innhold

Folkemøte om parkeringshall på Skjærhalden

Aksjonsgruppa mot parkeringshall på Skjærhalden inviterer til åpent folkemøte om planene om parkeringshall, seniorboliger og nye veier til havna. Forslaget om parkeringshall er nå tatt inn igjen i forslaget til ny kommuneplan for Hvaler, på tross av bred motstand fra innbyggere, administrasjonen i kommunen og fagfolk. Planene innebærer store inngrep i nærmiljøet på Skjærhalden, turområder og grenseområdene mot nasjonalparken. Det vil bli innlegg fra velforeninger og politikere, samt åpnet for innlegg og spørsmål fra salen. Samtlige politiske partier på Hvaler er invitert. Enkel bevertning. Aksjonsgruppa har opprettet en underskriftskampanje mot planene om parkeringshall som det vil bli anledning til å slutte seg til. Møt opp og si din mening om Skjærhaldens framtid!
Publisert
07.03.2018
Sist endret
08.03.2018

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook