Gå til innhold

ENØK-tiltak

Innbyggermøte Hvaler

Hvordan få en energismart bolig?

Kommunene i Østfold og Østfold Fylkeskommune inviterer boligeiere i Østfold til et informasjonsmøte om energibruk i boliger. Hvordan erstatte oljefyren? Hvordan finne smarte ENØK-tiltak som passer din bolig? Hvordan kan jeg få støtte av Enova?
Representanter fra Enova, Oljefri.no, Energiportalen.no og Klima Østfold vil gi deg gode råd på veien til en mer energivennlig bolig.  Lokale leverandører av energi-tiltak vil ha stands.

Hva: Informasjonsmøte for alle Østfolds innbyggere
Sted: Inspiria Science center, Sarpsborg
Når: 2. september, kl. 18.00 - 19.30

Ca 20% av vårt totale energibruk er knyttet til boliger. For nye bygg gjøres det gjeldende stadig høyere krav til energieffektivitet. I eksisterende bygningsmasse – som vil utgjøre det største volumet i mange år framover – utføres det også betydelig oppgradering, men omfanget og framdriften ligger etter det som er ønskelig sett i et samfunnsøkonomisk og klimaperspektiv. Informasjonsmøtet skal bidra til at boligeiere får råd og kunnskap om muligheter til gode energitiltak i egen bolig. Arrangementet er i samarbeid med Østfold Energi.

Se vedlagte brosjyre for nærmere informasjon om informasjonsmøtet.

Kontaktpersoner:
Østfold Fylkeskommune/Klima Østfold:
Charlotte Forsberg
Mob 92446245
E-mail: charlotf@ostfoldfk.no

www.klimaostfold.no

Entelligens AS/Energiportalen.no:
Stian Fjeld
Mob 47 22 20 76  
E-mail: stian@entelligens.no

 

Publisert
31.08.2015
Sist endret
31.08.2015

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook