Gå til innhold

Brekke-dagen

Gjennom et mangesidig program løfter vi fram husets historie og det arbeid som pågår for å restaurere Hvalers første faste skole fra 1849. I tillegg til informasjon blir det musikk ved Anne-Lill Adamsen Reff og Musehogget Tradjazzband. Vi selger også gammelt pedagogisk materiell til inntekt for restaureringsarbeidet.
Publisert
09.08.2016
Sist endret
11.08.2016

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook