Gå til innhold

Åpent museum mandag 7. mai: Kulturhistorisk vandring til kystlyngheiene på Asmaløy

Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening inviterer til Åpent museum, denne gang i «åpent lende».

Mandag 7. mai arrangerer vi kulturhistorisk vandring til kystlyngheiene på Asmaløy. Kystlyngheiene er en viktig del av kulturlandskapet på Hvaler, og er i dag et satsningsområde for Statens Naturoppsyn.

Statens Naturoppsyn driver et etnobiologisk prosjekt om kystlynghei og hvordan denne ble tatt vare på og brukt i eldre tider. Statens naturoppsyn jobber en del med skjøtsel og driver fleire slike prosjekter for å kunne ta vare på ulike kulturlandskap slik de ble ivaretatt før i tiden. På Hvaler jobber de med kystlynghei, med hovedfokus på Asmaløy.

Dagens turleder er Grethe Hillersøy som jobber som naturveileder i Statens Naturoppsyn. Hun er utdannet marinbiolog og naturforvalter. Grethe har ansvaret for informasjon og undervisning om Ytre Hvaler Nasjonalpark. Sammen skal vi ta en vandring gjennom området på Asmaløy hvor vi finner både brent og ubrent lynghei. Grethe vil fortelle om den historiske bruken av lyngheiene, viktigheten for biologisk mangfold, hvorfor lyngheiene brennes og om den framtidige forvaltningen av områdene.

Vi møtes på parkeringsplassen på toppen mellom Huser og Brattestø kl. 18.00. Vandringen vil vare ca. to timer. Pakk sekken og husk kaffe og noe å bite i. Vi sees!

Se for øvrig våre hjemmesider www.ostfoldmuseene.no og http://hvalerkulturvernforening.wordpress.com/

Vel møtt til en hyggelig og innholdsrik vandring på Asmaløy!

Publisert
03.05.2012
Sist endret
03.05.2012

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook