Gå til innhold

Åpent møte for gang- og sykkelvei fv.108 Tangebekken - Skjærhalden

Viser til vedtak som ble gjort i Utvalg for miljø og teknikk i Hvaler kommune 31. oktober 2012 om å legge forslaget til reguleringsplan for fv. 108 Tangebekken - Skjærhalden ut til offentlig ettersyn med frist for uttalelse 26. desember 2012.

Hvaler kommune og Statens vegvesen vil i forbindelse med at forslaget til reguleringsplan har blitt lagt ut til offentlig ettersyn invitere til et åpent møte. Her vil det bli informert om reguleringsplanen, og det vil være mulig å komme med spørsmål, kommentarer og innspill til reguleringsplanen.

Tid: Tirsdag 11. desember, kl 18.00-20.00

Sted: Kommunestyresalen, Hvaler rådhus

Publisert
10.12.2012
Sist endret
10.12.2012

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook