Gå til innhold

Akerøydagen søndag 12. august

Transport

MS ”Skjærhalden” fra Fredrikstad kl.0900. MS ”Sjøblomsten” fra Korshavn kl.1000. Retur etter avslutning ca. kl. 1415. Turen er gratis.

Ankomst

Båten møtes på brygga av Fortets Commandant Alexander Hermansen og et detasjement fra ” Kong Fredrik den 4`s tambourafdeling af 1704”. Man tar seg opp til fortet.

Velkommen til Akerøydagen.

Dagens konferansier introduserer Hvalers Ordfører Eivind Normann Borge, som ønsker velkommen til Akerøydagen 2012.

Orientering om dagens program,

med blant annet loddsalg og varme griller, hvor medbrakt kan grilles eller noe kan kjøpes.

Glade toner.

fra Arne Valter`s orkester, som speller for øvrig som det faller seg gjennom dagen.

Inger Jensen, sjefskonservator ved Norsk Folkemuseum og datter av ildsjelen og nøkkelpersonen Aslak Jensen under restaureringen fra 1962, forteller om fortet og arbeidet med det både fra sitt ståsted som datter , og sin rolle ved Norsk Folkemuseum i dag.

Utlodning.

Lodd selges, nå og senere som det faller seg.

Vandring på fortet, ledsaget av historiske og andre innspill om fortet fra

Kai Hermansen og Commandant Alexander.

Tablå ved Tambourene .

Tambourafdelingen forbereder et historisk innslag.

Status for prosjektet ” Sikre og istandsette Akerøy Fort, Hvaler Kommune, Østfold”, hva er gjort, hva gjøres nå videre, finansiering etc. ved prosjektleder Nils Erik Saugestad.

Akerøy Forts Venner,

Prosjektleder orienterer om at Akerøy Forts Venner gjenopprettes, viser til nødvendigheten av frivillig engasjement om fortes fremtid og inviterer til medlemskap i foreningen. Viser også til foreningens hjemmeside akeroyfort.no.

Trekning av årets lotteri

til fanfarer fra Arne Valter`s .

Avslutning

Konferansieren runder av det hele ca. kl. 1415, ønsker God Tur hjem, Velkommen til Akerøy Fort for frivillig innsats eller besøk, når det passer, og Vel Møtt neste år! MS ”Sjøblomsten” avgår for Korshavn. MS ”Skjærhalden” avgår for Fredrikstad.

Publisert
30.07.2012
Sist endret
06.08.2012

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook