Gå til innhold

Akerøydagen 2017

MS Skjærhalden ligger ved brygga på Blomstertorget, ved Litteraturhuset i Fredrikstad, og vil frakte publikum ut til Akerøy Fort. Avgang kl. 1000. Gode parkeringsmuligheter i området. Det vil bli båtansport fra Brattestø fra kl. 1100. Det vil bli mulighet for parkering ved marinaanlegget i Brattestø, kr 50,- Båttransport Kr. 50 for voksne, 100 for familier. Det oppfordres også til bruk av egen båt ut til «Klippen». Ankomst Festningsholmen kl. 11.15, hvor Johnny Arntzen mottar fortets eier, Ordfører Eivind N. Borge og publikum. Alle ledsages inn i fortet av «Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704». Inne på vollen åpner Ordfører Eivind N. Borge programmet. Dagens speaker, Jan Ingar Båtvik introduserer dagens hendelser. Barna settes i fokus under Akerøydagen. Kong Neptun kommer (ca. 12.15) og det kommer sommerverter fra Besøkssenter nasjonalpark Ytre Hvaler som skal drive aktiviteter. Det blir aktiviteter som krabbefiske, skattejakt etc. Trubadur Harald Hougaard underholder med musikk og sang Om fortets historie, foredragsholder Rolf E. Christiansen Publikum oppfordres til å vandre omkring. Aktører fra venneforeningen og andre vil være tilgjengelige for orienteringer / kommentarer. Orienterer om fortet, flora, natur, skjøtsel og vedlikehold. Det oppfordres til å tegne medlemskap i Akerøy Forts venner. Under dagen selges de tradisjonelle lodd til inntekt for dagen. Grillene vil være varme. Publikum bringer egen grillmat etc. Fremfor alt: Dagen vil være for å vise dette enestående historiske byggverk som Akerøy Fort representerer. Mot kl. 1500 rundes det hele av og publikum går om bord i båtene for hjemtransport.
Publisert
31.07.2017
Sist endret
31.07.2017

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook